Intermittent anställd med timlön

Här finns information om att anlita Intermittent anställd med timlön.
   

Formulär

Innan arbetet påbörjas ska institutionen eller enheten fylla i formuläret och ange person- och anställningsuppgifter. 
Formuläret bör fyllas i via dator för att säkerställa läsbarheten.  

  • Kryssa i rutan Intermittent anställning ersätts via lön
  • Fyll i samtliga fält
  • Fält markerade med en röd stjärna måste alltid anges

Ifyllt formulär skickas till HR enheten via internposten eller lämnas i receptionen i ett kuvert märkt med "HR". 

Formulär för intremittent anställning med timlön via lönesystem.pdf


Tidrapport

  • Fyll i samtliga personuppgifter som efterfrågas. 
  • Fyll i år och månad som arbetet utförts
    Avser arbetet mer än en månad ska en tidrapport per månad fyllas i. 
  • Fyll i antal arbetade timmar och summera timmarna 

Tidrapporten bör fyllas i via dator för att säkerställa läsbarheten.     

Ifylld och signerad tidrapport lämnas i Konstfacks reception i ett kuvert märkt ”HR”  
eller skickas till:
Konstfack, Att. HR
Box 3601, SE-126 27 Stockholm

Tidrapport för intermittent anställd med timlön


Anmäla bankkonto till Danske Bank

Det är Danske Bank som sköter löneutbetalning för Konstfack.
Högskolans kundnummer hos Danske Bank är 79132

Den anställde ska själv anmäla sitt bankkonto till Danske Bank med hjälp av e-legitimation/mobilt bankid. Om Danske Bank saknar bankkontouppgifter görs utbetalning av lönen via ett utbetalningskort som skickas hem till den anställde. 

Lathund Danske Bank


Löneutbetalning

Lönen utbetalas normalt den 25:e månaden efter att arbetet är utfört och förutsatt att tidrapporten har inkommit till HR-enheten i tid.
Tidrapporten ska vara HR-enheten tillhanda senast den 1.a vardagen i månaden och efter att arbetet har utförts för att garantera utbetalning. Tidrapporter som inkommer efter den 1:a utbetalas kommande månad.  

Uppdaterad: 12 juli 2018
Sidansvarig:

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.