Normkritik och normkreativitet – en självklarhet!

Ett ständigt ifrågasättande av normer är viktigt både i undervisning och det dagliga livet. På så sätt bidrar vi till en positiv förändring av såväl unkna/förlegade strukturer som förutfattade meningar. Normkreativitet kan dessutom fungera som redskap för att utvidga olika praktiker bortom för-givet-tagna eller för-sant-hållna idéer om hur vi når ut till fler. I undervisningen kan bland annat prövas nya infallsvinklar på görandet för att stärka ämnet som socialt och konstnärligt hållbar praktik. Ibland får vi ta striden för rätten till den normkritiska hållningen, som när ett av våra rekryteringsärenden blev en riksangelägenhet.

Här ett exempel ur vardagen:
Efter att Konstfack utlyst en professorstjänst i visuell kommunikation med krav på "dokumenterad omfattande erfarenhet av en normkreativ praktik" blev det liv i luckan i vissa läger.

Rektor Maria Lantz till och med JO-anmäldes av Academic Rights Watch för brott mot grundlagarna. JO valde dock att meddela att "anmälan föranleder inte någon åtgärd eller något uttalande från min sida. Ärendet avslutas.

Händelsen blev en riksnyhet: www.svt.se/kultur/konst/konstfack-jo-anmals-efter-normkritisk-rekrytering

Maria Lantz skrev en artikel i Universitetsläraren 2018-04-23, Konstfack tillvaratar och använder akademiska friheten, som svar: universitetslararen.se/2018/04/23/konstfack-tillvaratar-och-anvander-akademiska-friheten/