Background image

Debatt, ja tack!

Vår rektor Maria Lantz såväl som andra anställda på Konstfack rycker titt som tätt ut till försvar för allt från den konstnärliga forskningen och slöjdens självklara plats i grundskolan till #Meeto och den akademiska friheten. Några debattinlägg serveras!

Nedan några exempel på debatter som några i vår personal gett sig in i de senaste åren:

Maria Lantz i en debatt om Konsten och akademin – en komplicerad relation. På Kulturhuset/Stadsteatern i oktober 2020 om vad som händer när konstnärer bjuds in till akademiska institutioner och får kalla sig forskare. www.facebook.com/ForumDebattSthlm/videos/961115327718506

Anette Göhlund, professor vid Institutionen för bild- och slöjdpedgogik, i artikeln De estetiska ämnena behövs i ett demokratiskt samhälle, (Skola och samhälle, september 2020): www.skolaochsamhalle.se/flode/anette-gothlund-med-flera-de-estetiska-amnena-behovs-i-ett-demokratiskt-samhalle/

Magnus Bärtås, vår forskningschef, i Expressen juli 2020, angående underkännandet av Bogdan Szybers avhandling: www.expressen.se/kultur/ide/det-var-konstnarer-som-fallde-szyber/

Maria Lantz artikel i Universitetsläraren 180423, Konstfack tillvaratar och använder akademiska friheten, i debatten om politisering av högskolan kontra dess frihet. Denna tog fart efter att hon JO-anmälts av Academic Rights Watch för brott mot grundlagarna efter en professorsrekrytering till en masterutbildning med normkritisk inriktning. universitetslararen.se/2018/04/23/konstfack-tillvaratar-och-anvander-akademiska-friheten/

Maria Lantz i en debatt på Moderna Museet i december 2017om #Metoo och konstinstitutionernas ansvar. Vad innebär #metoo-rörelsen i form av nödvändiga förändringar inom konstområdet?
www.modernamuseet.se/stockholm/sv/aktiviteter/metoo-konstinstitutioner/

Maria Lantz inlägg i det så kallade Smörknivsupproret i januari 2016, initierat av en av Expressens ledarskribenter i en krönika med rubriken ”Hur många smörknivar tål Sverige?”: www.konstfack.se/Aktuellt/Nyheter-och-pressmeddelanden/2016/Slojd/

Uppdaterad: 25 januari 2021
Sidansvarig: