Debatt, ja tack!

Vår rektor Maria Lantz såväl som andra anställda på Konstfack rycker titt som tätt ut till försvar för allt från den konstnärliga forskningen och slöjdens självklara plats i grundskolan till #Meeto och den akademiska friheten. Några debattinlägg serveras!

Nedan några exempel på debatter som några i vår personal gett sig in i de senaste åren:

Maria Lantz i en debatt om Konsten och akademin – en komplicerad relation. På Kulturhuset/Stadsteatern i oktober 2020 om vad som händer när konstnärer bjuds in till akademiska institutioner och får kalla sig forskare. www.facebook.com/ForumDebattSthlm/videos/961115327718506

Anette Göhlund, professor vid Institutionen för bild- och slöjdpedgogik, i artikeln De estetiska ämnena behövs i ett demokratiskt samhälle, (Skola och samhälle, september 2020): www.skolaochsamhalle.se/flode/anette-gothlund-med-flera-de-estetiska-amnena-behovs-i-ett-demokratiskt-samhalle/

Magnus Bärtås, vår forskningschef, i Expressen juli 2020, angående underkännandet av Bogdan Szybers avhandling: www.expressen.se/kultur/ide/det-var-konstnarer-som-fallde-szyber/

Maria Lantz artikel i Universitetsläraren 180423, Konstfack tillvaratar och använder akademiska friheten, i debatten om politisering av högskolan kontra dess frihet. Denna tog fart efter att hon JO-anmälts av Academic Rights Watch för brott mot grundlagarna efter en professorsrekrytering till en masterutbildning med normkritisk inriktning. universitetslararen.se/2018/04/23/konstfack-tillvaratar-och-anvander-akademiska-friheten/

Maria Lantz i en debatt på Moderna Museet i december 2017om #Metoo och konstinstitutionernas ansvar. Vad innebär #metoo-rörelsen i form av nödvändiga förändringar inom konstområdet?
www.modernamuseet.se/stockholm/sv/aktiviteter/metoo-konstinstitutioner/

Maria Lantz inlägg i det så kallade Smörknivsupproret i januari 2016, initierat av en av Expressens ledarskribenter i en krönika med rubriken ”Hur många smörknivar tål Sverige?”: www.konstfack.se/Aktuellt/Nyheter-och-pressmeddelanden/2016/Slojd/