Corona i vardagen – det nya normala?

Vårt fokus sedan pandemins utbrott är studenternas och personalens säkerhet och att sprida tydlig, kontinuerlig information om vad som gäller på skolan. Genom lärarnas skickliga schemaläggning, allas försiktighet och beundransvärda förmåga till omställning har vi sluppit stänga helt och istället kunna erbjuda verkstadsbaserad undervisning i kombination med den på distans. Vi har haft ett fåtal sjukdomsfall både bland studenter och lärare men ingen smittspridning på skolan.

Informationen om läget, utvecklingen och nya restriktioner har pågått med kontinuitet och tydlighet gentemot studenter och personal sedan första dagen skolans krisgrupp samlades i slutet av februari 2020. Konstfack är en av de konstnärliga högskolor som hela tiden varit öppen för sina studenter, detta tack vare fantastiska schemaläggare som prioriterat säkerheten gällande vistelse i verkstäderna samt städpersonal och lärare som möblerat om och infört nya hygienrutiner.

Teoretisk undervisning har skett på distans och både studenter och personal är generellt nöja med upplägget. Vår 3D-printer fick uppgiften att printa visirdelar till sjukvården, alla examinationer sköttes via Zoom och examensarbeten fotograferades, filmades och spreds via konstfack2020.se . Kontinuerlig och uppdaterad information ligger både på intranät och här: www.konstfack.se/corona/

Uppfinningsrikedomen har varit stor, nedan följer några fler exempel som också kommunicerades till både tv och radio som våren 2020 var mycket intresserade av hur vi löst situationen.

- www.konstfack.se/Aktuellt/Nyheter-och-pressmeddelanden/2020/Konstfack-hjalper-sjukvarden-med-3D-printade-visirbagar/

- vimeo.com/400662024 (Slöjdlådor)

- När studenter på Grafisk formgivning och illustration konstnärligt skulle tolka Arazo Arifs poesi distribuerades bland annat en påse med tryckplattor, vattenbaserad tryckfärg, skärverktyg, tryckvalsar, informationsblad och papper. ”Studenterna hämtar sina påsar och får utforska tryckning hemma i kombination med kontinuerlig handledning på Zoom. Studenterna redovisar och ser varandras arbeten genom att de varje dag lägger upp sina verk de skapar på Canvas, där alla deltagare och vi lärare kan ta del av vad som skapas och de frågor som uppstår. ”

- Studenter på Konst tittade på metoder för hur konst visas och skapas på nätet. ”Vi är tveksamma till att den globala konstmarknaden kan fortsätta att fungera på det viset den gör nu och måste utveckla metoder som är mer hållbara. Dels att använda nätet på fler sätt men också att försöka överföra ”fysisk närvaro” på flera sätt.”

- En designlärare berättade: “I’ve joined an international group of designer teachers for weekly meetings on zoom (last week we were 70 people from around the world) to exchange ideas on long distance teaching. It’s a group Supporting Design Educators Teaching at a Distance and Online. The meetings are started by Open University in the UK. “

- På programmet Inredningsarkitektur och möbeldesign undrade lärarna om workshopen ”Design a circular kitchen” gick att genomföra, men eftersom studenterna kunde lägga upp sina förslag via den egna skärmen så att alla kan se och diskutera så gick det över förväntan.

- På Design-programmet startades en plattform på sociala medier, där studenterna undersökte nya sätt att ställa ut på ett digitalt-analogt vis. ”Vi har förstått att studenterna har behov av en direktkontakt till oss, och vise versa, så vi försöker tillmötesgå dem genom att även använda de mediala plattformar de använder till vardags, utöver dem som Konstfack tillhandahåller”.

- Här en början på en kurs om mönster, tryck och rytm: padlet.com/elsachartin/mbys9rq6rnyc

- På programmet Grafisk formgivning och illustration redovisade studenterna en fyra veckors lång bokkurs via Zoom och arbetena ställdes ut på Instagram efteråt.