Preffi: Odysseus-pakter i snabbköpet

Projektledare: Erik Sandelin

Finansiär: Vinnova

Projektperiod: 2022