Forskningsinriktningar

Forskningen på Konstfack är organiserad i institutionsöverskridande, tematiska forskningsinriktningar.

Konstfacks forskningsinriktningar är formulerade utifrån den kompetens och de intressen som finns bland forskarna. Forskningsinriktningarna relaterar till huvudämnena på Konstfack, men är institutionsövergripande. Inriktningarna bildar en ram för forskningsprojekten och alla forskningsinriktningar samlar projekt på både konstnärlig och vetenskaplig grund.

Det här är Konstfacks forskningsinriktningar:

 

KONTAKT
Magnus Bärtås, vice-rektor med ansvar för forskning
tel: 08-450 42 60
e-mail: Skyddad adress

Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen:

Magnus Mörck, avdelningschef
tel: 08-450 41 37
e-mail: Skyddad adress

Olga Karlsson, forskningshandläggare
tel.: 08-450 41 36
e-mail: Skyddad adress

Uppdaterad: 15 mars 2013
Sidansvarig: