Forskningsinriktningar och forskningsledning - Konstfack
 

Forskningsinriktningar och forskningsledningsgruppen

Forskningen på Konstfack är organiserad i institutionsöverskridande, tematiska forskningsinriktningar.

Konstfacks forskningsinriktningar är formulerade utifrån den kompetens och de intressen som finns bland forskarna. Forskningsinriktningarna relaterar till huvudämnena på Konstfack, men är institutionsövergripande. Inriktningarna bildar en ram för forskningsprojekten och alla forskningsinriktningar samlar projekt på både konstnärlig och vetenskaplig grund.

Det här är Konstfacks forskningsinriktningar:

 

Forskningsledningsgruppen
Forskningsledningsgruppen ansvarar för den kontinuerliga utvecklingen av Konstfacks forskningsmiljö. Gruppen består av forskningsledarna för de olika forskningsinriktningarna samt vice programansvarig för doktorandprogrammet Konst, teknik och design.

 


FORSKNINGSLEDNINGSGRUPPEN

Magnus Bärtås, professor och vice-rektor med ansvar för forskning

Anette Göthlund, professor, Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Bo Westerlund, professor, Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation

KONTAKT
Magnus Bärtås, vice-rektor med ansvar för forskning
tel: 08-450 42 60
e-mail: Skyddad adress

Utbildnings- och forskningsadministrativa avdelningen:

Magnus Mörck, avdelningschef
tel: 08-450 41 37
e-mail: Skyddad adress

Olga Karlsson, forskningshandläggare
tel.: 08-450 41 36
e-mail: Skyddad adress

Uppdaterad: 15 mars 2013
Sidansvarig: