Forskningsinriktningar

Forskningen på Konstfack är organiserad i institutionsöverskridande, tematiska forskningsinriktningar.

Konstfacks forskningsinriktningar är formulerade utifrån den kompetens och de intressen som finns bland forskarna. Forskningsinriktningarna relaterar till huvudämnena på Konstfack, men är institutionsövergripande. Inriktningarna bildar en ram för forskningsprojekten och alla forskningsinriktningar samlar projekt på både konstnärlig och vetenskaplig grund.

Det här är Konstfacks forskningsinriktningar: