Doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design

Doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design drivs av Konstfack i samarbete med KTH.

I samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) driver Konstfack doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design (KTD). De flesta av Konstfacks doktorander är antagna till KTD.

Programmet KTD utgår från frågor som klimatpåverkan, urbanisering, migration och krympande tillgång på icke-förnybara resurser. Målet är att bidra till ett radikalt omtänkande av relationen individ-samhälle-miljö och skapa förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. Programmet är transdisciplinärt.

Läs mer: Doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design