Doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design

Doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design drivs av Konstfack i samarbete med KTH.

I samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) driver Konstfack doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design (KTD). De flesta av Konstfacks doktorander är antagna till KTD.

Programmet KTD utgår från frågor som klimatpåverkan, urbanisering, migration och krympande tillgång på icke-förnybara resurser. Målet är att bidra till ett radikalt omtänkande av relationen individ-samhälle-miljö och skapa förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. Programmet är transdisciplinärt.

Antagning
Antagning av nya doktorander till programmet KTD kommer att ske tidigast 2019. Bevaka sidan "Lediga jobb" på Konstfacks webbplats för information om när utlysning sker. (Där kan du också prenumerera på alla lediga jobb som lyses ut på Konstfack, inklusive doktorandtjänster.)

Läs mer: Doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design

För närvarande går det inte att söka till doktorandprogrammet Konst, Teknik och Design.

Tidigast 2019 kommer nya studieplatser att lysas ut. Bevaka sidan "Lediga jobb" på Konstfacks webbplats för information om när utlysning sker.

Uppdaterad: 12 juni 2017
Sidansvarig: