HDK-Valand, samarbete

Konstfack samarbetar  med HDK-Valand, Göteborgs universitet, inom utbildning på forskarnivå.


Foto: Natalie Greppi

HDK-Valand - Högskolan för konst och design, bedriver utbildning och forskning inom design, film, fotografi, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning. HDK-Valand utbildar också lärare inom bild och slöjd. 

Konstfacks samarbete med HDK-Valand innebär att doktorander vid Konstfack antas till HDK-Valands forskarutbildning med slutmål konstnärlig doktor. För närvarande har Konstfack fyra doktorander i konstnärlig forskning antagna vid HDK-Valand, tre i ämnet design och en i ämnet konsthantverk.

Konstfack har dessutom ett samarbete med HDK-Valand inom ramen för den nationella forskarskolan FoBoS där för närvarande tre doktorander vid Konstfack är antagna.

HDK-Valand, Göteborgs universitet

FoBoS, forskarskola i bildpedagogik och slöjdpedagogik