FOBOS - forskarskola i bild och slöjd

Ny nationell forskarskola i bildpedagogik och slöjdpedagogik startar 2020. Konstfack ingår i samarbetet.


Våren 2020 startar den Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik. Syftet med forskarskolan är att utveckla kunskapsområdet visuell, virtuell och materiell kultur samt handlingsburen kunskap inom skolämnena bild och slöjd.   

Forskarskolan vänder sig till lärare som genom forskarutbildning vill fördjupa sina kunskaper. Utbildningen leder till en licentiatexamen.

Vetenskapsrådet finansierar forskarskolan 2019-2023. 

Forskarskolan är ett samarbete mellan:

  • Göteborgs universitet
  • Konstfack
  • Stockholms universitet

FOBOS på Konstfack

På Konstfack är det Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS)  som kommer att ta emot forskarstudenter inom FOBOS. IBIS bedriver lärarutbildning och forskning inom området Visuell kultur och lärande, vilket även innefattar materiella, virtuella och digitala kulturer. Vetenskapsområdet är utbildningsvetenskap, men institutionen verkar också i en tvärvetenskaplig miljö. Kopplingar görs till konst, teknik och design – inklusive lärandedesign, och till ämnesdidaktiska frågor.

Eftersom Konstfack inte har egen examensrätt på forskarnivå kommer den forskarstuderande vid Konstfack att följa studieplanen vid HDK, Göteborgs universitet.

Läs mer om forskarskolan här.

Uppdaterad: 7 juni 2019
Sidansvarig: