FoBoS - forskarskola i bild och slöjd

Konstfack är en del av den nationella forskarskola i bildpedagogik och slöjdpedagogik FoBoS.


Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik, FoBoS, startade våren 2020. Syftet med forskarskolan är att utveckla kunskapsområdet visuell, virtuell och materiell kultur samt handlingsburen kunskap inom skolämnena bild och slöjd.

Forskarskolan vänder sig till lärare som genom forskarutbildning vill fördjupa sina kunskaper. Utbildningen leder till en licentiatexamen.

Vetenskapsrådet finansierar forskarskolan 2019-2023.

Forskarskolan är ett samarbete mellan:

  • Göteborgs universitet
  • Konstfack
  • Stockholms universitet


FOBOS på Konstfack
På Konstfack är det Institutionen för bild- och slöjdpedagogik (IBIS) som kommer att ta emot forskarstudenter inom FoBoS. IBIS bedriver lärarutbildning och forskning inom området visuell kultur och lärande, vilket även innefattar materiella, virtuella och digitala kulturer. Vetenskapsområdet är utbildningsvetenskap, men institutionen verkar också i en tvärvetenskaplig miljö. Kopplingar görs till konst, teknik och design – inklusive lärandedesign, och till ämnesdidaktiska frågor.

Eftersom Konstfack inte har egen examensrätt på forskarnivå kommer den forskarstuderande vid Konstfack att följa studieplanen vid HDK-Valand, Göteborgs universitet.

Läs mer om forskarskolan här.