Anna Holmquist

Produktionsnoveller om Masonite och andra material

Genom forskningsprojektet gestaltas materiellt och visuellt hur tillverkningsprocesser äger rum och förflyttas mellan lokala, nationella och globala produktionsmiljöer. Angreppsättet är inspirerat av Fraylings begrepp Research Through Design. I RTD blir det gestaltande arbetet och artefakterna ett sätt att utforskaoch synliggöra forskningsfrågorna (Frayling 1993, Koskinen et.al 2011). Som ett metodologiskt komplement till den praktiskt estetiska gestaltningen har utvecklats en visuell/materiell narrativ forskningsmetod, "Produktionsnovellen", för att dokumentera, kommunicera och reflektera över designarbetet och frågeställningen. Fallstudien och materialet som ligger till grund för arbetet är Masoniteskivan och den sista Masonitefabriken i Sverige vars maskiner förflyttats från Rundvik till Thailand.

Anna Holmquist är formgivare och konstnär och en av medlemmarna i Folkform, som är en designduo. Folkform debuterade 2005 med sitt experimentella arbete med material. Särskilt Masonite där växter och andra material pressades in i träskivorna. Folkform finns representerade på Nationalmuseum i Stockholm och Nationalmuseum i Oslo, för att nämna några konstinstitutioner. 

Anna Holmquist har varit gästföreläsare på Konstfack, Beckmans, Malmstens furniture studies och många andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands.

Anna bor och arbetar i Stockholm där hon driver designstudion Folkform.

Handledare: Sara Ilstedt och Mona Livholts
Antagen vid Kungliga tekniska högskolan
Projektperiod: 2015-