Frida Hållander

Vems hand är det som gör?

Mitt avhandlingsprojekt handlar om erfarenheter av att göra och visar hur denna erfarenhet är intimt sammanbunden med subjektmässiga och kroppsliga orienteringar. Avhandlingen berör konsthantverk, klass och feminism, men också tidsliga linjer och passeranden i olika rum. Det är en autoetnografisk och görandefallstudie, där mina egna linjer och rumsliga passeranden får vara utgångspunkt för ett reflekterande kring vems hand det är som gör.

Syftet med studien är att undersöka konsthantverkliga praktiker, linjer och rum utifrån ett intersektionellt perspektiv. Frågorna studien ställer är Vems hand är det som gör? Frågan utgår från ett intersektionellt perspektiv. Orden vems, hand och gör aktualiserar studiens syfte att undersöka konsthantverket utifrån intersektioner. Hur kan vi förstå konsthantverkliga praktiker som går i dialog med samhället? Hur kommer sociala, feministiska och politiska rörelser, till exempel anti-slav-, rösträtts-, arbetar- och kvinnorörelsen, att bli berättade genom objekt?

Den första delstudien undersöker brittiska sockerskålar och tekoppar från år 1787 till 1900-talets början. Objekten har dekorer som agiterar mot slaveriet och för kvinnlig rösträtt. Delstudien studerar också en serie minnestallrikar producerade vid Rörstrand porslinsfabrik 1914. Den andra delstudien studerar textila material från sociala, feministiska och politiska rörelser. Studien börjar i nedlagda Öxabäck syfabrik i sydvästra Sverige, och följer objekt som tillverkades på 1960-talet av en grupp sömmerskor, som också organiserade Sveriges första damfotbollslag, Öxabäck IF. Studien följer sömmerskornas, tillika fotbollsspelarnas, organisering och deras görande – de sydde bland annat sina egna shorts.

Materialet i båda studierna undersöks genom konsthantverkliga metoder, eller så kallande tillsammansgöranden. Eftersom det är situerade och partiella erfarenheter från görandet som ligger till grund för forskningen, bidrar subjektmässiga och kroppsliga erfarenheter, så kallad autoetnografi, med viktiga metodologiska verktyg.

 

Frida Hållander är konsthantverkare och för närvarande doktorand på Konstfack och Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Hon har en kandidatexamen (2006) och en mastersexamen (2009) från Konstfack, Institutionen för keramik och glas. Hon har även studerat vid Otis College of Art and Design, Los Angeles, 2005.

Hållander har bland annat publicerat artikeln "Homeless Practices" i The Journal of Modern Craft 2013 samt gjort ett konstnärligt utvecklingsarbete vid Konstfack 2010: Vernacular Craft. Hållander har ställt ut på bland annat Bavarian Craft Association, München, Tyskland (2015), Borås Konstmuseum (2009 och 2016), Gustavsbergs Konsthall (2009 och 2012) och Röhsska Muséet (2016). Frida Hållander är representerad på Röhsska Muséet i Göteborg och Nationalmuseum i Stockholm.

Hemsida: http://www.fridahallander.se/ 

Handledare: Christina Zetterlund, professor i konsthantverksteori och historia, Konstfack.

Bihandledare: Hanna Hallgren, professor i litterär gestaltning, Akademin Valand, Göteborgs universitet.

Tidsperiod: 2010-2017

Utställning Gustavsbergs konsthall 2017: "Att ta strid".

Utställningen är en del i Frida Hållandes avhandlingsarbete.

Uppdaterad: 12 juni 2017
Sidansvarig: Olga Karlsson