Sophia Desport

Hållbara strategier i en konstnärlig process


Bild: Sofia Moberg, målad i gymnasiet åk 1 

Projektet undersöker gymnasielevers konstnärliga processer och vilka tecken på meningsskapande som framträder här. Genom att också undersöka begrepp som tex ovisshet, motstånd, dialog och risktagande är min intention att konkretisera kärnkomponenterna i den konstnärliga processen och utveckla hållbara förutsättningar som stöd för eleverna. 

Vilka ämnesdidaktiska strategier kan stödja gymnasieelevers arbete med konstnärliga processer inom bildämnet?

Mitt mål är att skapa en trygg arena för risktagande i klassrummet, där elever kan experimentera med både idéer, metoder och material. Detta potentiella rum erbjuder en fristad där elever ges möjlighet att bearbeta och utforska sina erfarenheter i symbolisk form.

Sophia Desport är en del i Nationella forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik (FoBoS). Hon arbetar som bildlärare på gymnasiet och är ansvarig för estetiska programmets inriktning bild och formgivning. Sophia är också konstnär och yogainstruktör.

Handledare: Fredrik Lindstrand
Bihandledare: Catrin Björck
Antagen vid Göteborgs universitet, HDK-Valand
Tidsperiod: 2020-2024