Förlägga externfinansierat forskningsprojekt till Konstfack

Planerar du att ansöka om forskningsmedel från en extern finansiär? Då är det viktigt att din ansökan förankras på Konstfack. Både forskare som redan är anställda på Konstfack och externa forskare som önskar förlägga ett projekt här, måste förankra och få sin ansökan godkänd enligt nedan.

 

Innan ett externfinansierat forskningsprojekt får förläggas till Konstfack, måste ansökan och budget granskas och godkännas av olika instanser på Konstfack. Kontakta en forskningsledare och forskningshandläggaren på UFA för att sätta igång processen.

Viktigt är att den första kontakten tas i ett tidigt skede. Senast tre (3) månader innan finansiärens utlysningstid går ut, måste ett första utkast till ansökan ha lämnats in.

OBSERVERA: För ansökan till Vetenskapsrådet (VR), utlysningen för konstnärlig forskning 2019, gäller särskilda datum:

Interna sökande (du är anställd på Konstfack): 4 december 2018
Externa sökande (du är inte anställd på Konstfack): 15 november 2018

Stegen i granskningsprocessen, kort beskrivning

För utförlig information se Rutiner vid ansökningar om externa forskningsmedel.pdf

 

 

Samverkan med extern part?
Om du planerar ett samarbetsprojekt med extern part, kontakta UFA så snart du fått positivt besked på din intresseanmälan. Detta för att planera in ett förberedande möte med den externa aktören, innan processen går vidare.

Uppdaterad: 8 september 2015
Sidansvarig: