Zickermanska samlingen

Lilli Zickerman, initiativtagare till Föreningen för Svensk Hemslöjd, reste runt på den svenska landsbygden mellan åren 1914 och 1931 och inventerade svensk folklig textil. En stor mängd textila föremål fotograferades med storformatskamera. Zickermanska studiesamlingen

Zickermanska samlingen på Konstfack består av 14 000 bilder i 133 boxar ordnade efter teknik, som var och en innehåller ett hundratal delvis kolorerade fotografier av allmogetextil från hela landet. Originalsamlingen finns på Nordiska Museet och består av 24 000 glasplåtar. Ett urval kopierades och deponerades till Konstfack 1945, där den har givit kunskap om en rik svensk textil allmogetradition. Alla bilder är noggrant katalogiserade och försedda med uppgift om teknik, material, mått och antal trådar i varpen, ägarens namn och adress, landskap, härad och socken.

Samlingen är placerad en trappa ned i biblioteket och publikt tillgänglig.

 

Lilli Zickermans samling digitaliserad!

Alla planscher i Lilli Zickermans studiesamling på Konstfacks bibliotek har nu digitaliserats av Hemslöjden. Samlingen görs tillgänglig på webbplatsen Digitalt museum.

>> Zickermans studiesamling (Hemslöjden)

Uppdaterad: 24 april 2014
Sidansvarig: