Sök i DiVA

Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, används för att publicera och söka efter examensarbeten och forskningspublikationer från högskolor och universitet.

Examensarbeten i DiVA görs även sökbara i LIBRIS Uppsök samt Uppsatser.se

Forskningsarbeten i DiVA blir även sökbara i SwePub och Avhandlingar.se (se länkar till höger)

>> Konstfacks student- och forskningsarbeten i DiVA

 

Arbeten i tryckt form

Äldre arbeten finns i allmänhet inte i elektronisk form. Dessa kan för det mesta lånas i biblioteket.

Ibland saknas av olika orsaker arbeten både i DiVA och i bibliotekets samlingar. Konstfack sparar även arkivexemplar av uppsatser i skolans myndighetsarkiv. Kontakta din utbildningsadministratör eller högskolans arkivarie för mer information.

 


08-450 41 24           Skyddad adress

>> Sök i DiVA (Alla deltagande lärosäten)

>> Uppsök (Svenska studentarbeten)

>> Uppsatser.se (annat gränssnitt för Uppsök)

>> SwePub (Svenska forskningspublikationer)

>> Avhandlingar.se (annat gränssnitt för SwePub) 

>> Vårutställningen (Konstfacks examensutställning)

Uppdaterad: 24 april 2014
Sidansvarig: