Sök - artiklar, bilder, tidskrifter, böcker, e-böcker, DiVA

Böcker och tidskrifter

BÖCKER

>> Konstfacks bibliotekskatalog

>> Mina sidor (låna om, reservera m.m.)

 

DATABASER

Biblioteket prenumererar på en mängd artikeldatabaser som du som student eller anställd vid Konstfack kommer åt via webbplatsen.

>> Våra databaser

 

TIDSKRIFTER & ARTIKLAR

De senaste fyra årgångarna av våra tidskrifter finns uppe i biblioteket. Äldre årgångar förvaras en trappa ner i det öppna magasinet. 

Artiklar i tidskrifter hittar man enklast genom att söka i våra databaser. 

>> Tidskriftsförteckning (tryckta och elektroniska)

>> Tidskriftsförteckning - fjärrinloggning för Konstfacks studenter och personal

>> Databaser

 

E-BÖCKER

Ebook Central är en e-boksplattform där du kan söka bland cirka 100 000 titlar inom huvudsakligen humaniora och samhällsvetenskap, men det finns även e-böcker inom fler ämnen, som t ex teknik och ingenjörsvetenskaper.

>> Ebook Central - Sök e-böcker

 

EXAMENSARBETEN

Konstfacks examensarbeten hittas i DiVA. Äldre uppsatser finns i allmänhet bara i utskriven form i bibliotekets magasin. De går bra att låna. Nyare uppsatser finns ofta att läsa i fulltext direkt i DiVA.

>> DiVA


UR:s PROGRAM

Genom tjänsten NE Play kommer man åt alla streamade radio- och TV-program från UR - Utbildningsradion. Åtkomst även utanför Konstfack genom inloggning med din vanliga nätverksinloggning.
UR
 


ANDRA BIBLIOTEK

>> LIBRIS (Sveriges universitets-, högskole- och forskningsbibliotek)

>> Stockholms stadsbibliotek

>> Andra bibliotek i Sverige och världen

 


08-450 41 24           Skyddad adress

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: