Stöd för studenter med läsnedsättning

Om du har en läsnedsättning har du rätt till anpassad kurslitteratur. Som läsnedsättning räknas till exempel läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning, rörelsehinder, autism, adhd, eller annat som gör det svårt att läsa tryckt text.


Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
är den myndighet i Sverige som anpassar kurslitteratur för universitets-och högskolestudenter med läshinder. I deras katalog Legimus kan du själv söka fram och ladda ner din kurslitteratur som talböcker.


>> Myndigheten för tillgängliga medier

>> Legimus sidor för högskolestuderande

 

Egen nedladdning

För att börja använda Legimus kontaktar du biblioteket (Skyddad adress). Vi bokar då in ett möte där vi registrerar dig som talbokslåntagare och visar hur du laddar ner och använder talböcker.

Du kan läsa talböcker på flera sätt

  • Med en mobil telefon eller surfplatta, genom att ladda ner Legimus-appen
  • Med en dator, genom Legimus webbspelare, eller med ett läsprogram som du som student kan ladda ner gratis via Legimus. För PC finns EasyReader, för Mac ReadHear.

Du kan alltid vända dig till biblioteket för stöd.

>> Legimus-appen

>> Legimus webbspelare

>> EasyReader

>> ReadHear

 

Kurslitteratur som inte finns i Legimus

Hittar du inte dina obligatoriska kursböcker i Legimus? Kontakta biblioteket (Skyddad adress) så beställer vi inläsning. Räkna med att det tar ca 8 veckor att framställa en ny talbok. Lärare bör informera om obligatorisk kurslitteratur i mycket god tid för att du ska hinna få tillgång till kurslitteratur som inte finns inläst sedan tidigare. 


TorTalk

TorTalk är en programvara för talsyntes som läser upp alla typer av texter från skärmen, liksom text på inskannade bilder. Programmet är användbart som komplement till Legimus talböcker, till exempel för tidskriftsartiklar och andra kortare texter.

TorTalk finns installerat i datasalarna och på datorerna i biblioteket, men Konstfacks studenter och anställda har också möjlighet att installera och använda programmet på sina privata datorer. Du hittar mer information om detta på intranätet. Kontakta biblioteket (Skyddad adress) för frågor om TorTalk.

>> Information, nedladdningslänkar och licensnycklar för TorTalk

 

Annat stöd

Som högskolestuderande med läshinder kan du även ha rätt till annat stöd från ditt lärosäte, till exempel anteckningshjälp. Se länk nedan för ytterligare information om att studera på Konstfack med funktionsnedsättning.

>> Studera med funktionsnedsättning

Uppdaterad: 13 augusti 2010
Sidansvarig: