Stöd för film med mera

Du som lärare kan få hjälp att komma igång om du vill använda film och ljud i din undervisning. Det kan handla om att filma en workshop eller att göra en kort webbföreläsning att visa för dina studenter innan ni träffas i grupp.

Varför använda film?

Det omvända klassrummet
Ett exempel på ett sådant arbetssätt är när läraren ber studenterna att, i god tid innan ett  möte i klassrummet, titta igenom en videoföreläsning. När lärare och studenter träffas fysiskt används tiden till diskussion kring föreläsningen. Det innebär flera fördelar: studenten får tid att bearbeta materialet och förbereda sig inför det fysiska mötet vilket kan leda till att tiden tillsammans används bättre. En förförståelse av begrepp gör att samtalen blir mer givande. Studenten kan också själv välja när hen ska ta del av föreläsningen, så läkartid eller förkylning blir inte ett argument för att studenten missat föreläsningen.

Fördelar för studenter med funktionsvariationer
För studenter med till exempel ADHD kan det vara en stor hjälp att kunna lyssna och titta i lugn och ro, utan störande inslag, att kunna repetera och pausa.

Har du frågor eller vill låna en iPad för att filma så hör av dig!


Niklas Billström  08 450 41 22  Skyddad adress

Uppdaterad: 11 november 2016
Sidansvarig:

Konstfack
LM Ericssons väg 14
126 26 Stockholm
Tel: 08-450 41 00
Kontakta oss

Webbkarta / Cookies

Sociala kanaler
Facebook, Instagram & YouTube

Nyhetsbrev
Senaste nytt, tips om utställningar och mycket mer.