Lärlabb

Konstfacks Lärlabb är till för dig som arbetar med våra utbildningar, som lärare eller administratör. Vi arbetar med en rad frågor som ska underlätta lärande, bland annat med att införa en Lärplattform, stödja de pedagogiska samtalen samt vara ett stöd för digitala verktyg som video och ljud. Detta kommer att förbättra möjligheterna att dela erfarenheter mellan varandra på skolan men även att synas mer utåt.

Hör gärna av dig om du vill ha råd, hjälp eller har synpunkter på vad vi ska göra.


Lärplattformen Canvas


Stöd för film mm


Användbara verktyg


Pedagogisk mötesplats


Upphovsrätt


Handlingsplan för Lärlabbet

Handlingsplanen beskriver utmaningar och vad verksamheten ska fokusera på. 

Den övergripande målsättningen för Lärlabbet är att bidra till kvalitetsutveckling av Konstfacks undervisning genom:

Pedagogisk utveckling
Lärlabbet ska utveckla förutsättningarna för lärande med hjälp av relevant digital teknologi och nya pedagogiska metoder.
Kommunikation
Lärlabbet ska skapa digitala mötesplatser för personal och studenter för att främja kommunikation och ett kollaborativt lärande.
Dokumentation
Lärlabbet ska skapa en infrastruktur för att dokumentera och dela kursmaterial, dokument genom koppling till Ladok och Kursinfo samt det som studenterna producerar under sin utbildning.

Läs hela handlingsplanen! Handlingsplan Lärlabb 161110.pdf

Niklas Billström
070 760 59 31
Skyddad adress
.

Uppdaterad: 11 november 2016
Sidansvarig: