Inköpsförslag

Välkommen att lämna förslag på böcker, filmer, tidskrifter eller annat som du vill att biblioteket ska köpa in!

Allmänna principer för bibliotekets förvärv

Bibliotekets inköp av böcker är till stor del styrt av användarna i form av inköpsförslag från studenter, forskare, lärare och övrig personal. Alla beslut om förvärv ska föregås av en bedömning enligt följande kriterier:

  • Ämnesmässig relevans för den utbildning och forskning som bedrivs på Konstfack
  • Kvalitet – bedömd utifrån tillgänglig information
  • Tillgänglighet – tryckt, elektronisk, språk etc.
  • Ekonomi – vi ska använda tilldelade resurser på effektivast möjliga sätt

Ovanstående kriterier kan avgöra huruvida inköp skall göras, men i vissa fall också avgöra i vilken form publikationen ska införskaffas, tryckt bok eller e-bok.

Läs mer om Bibliotekets riktlinjer för förvärv här

Skicka in inköpsförslag (formulär på Konstfacks intranät - inloggning krävs)

eller skicka inköpsförslaget till biblioteket@konstfack.se