Stöd för film med mera

Du som lärare kan få hjälp att komma igång om du vill använda film och ljud i din undervisning. Det kan handla om att filma en workshop eller att göra en kort webbföreläsning att visa för dina studenter innan ni träffas i grupp.

Varför använda film?

Det omvända klassrummet
Ett exempel på ett sådant arbetssätt är när läraren ber studenterna att, i god tid innan ett  möte i klassrummet, titta igenom en videoföreläsning. När lärare och studenter träffas fysiskt används tiden till diskussion kring föreläsningen. Det innebär flera fördelar: studenten får tid att bearbeta materialet och förbereda sig inför det fysiska mötet vilket kan leda till att tiden tillsammans används bättre. En förförståelse av begrepp gör att samtalen blir mer givande. Studenten kan också själv välja när hen ska ta del av föreläsningen, så läkartid eller förkylning blir inte ett argument för att studenten missat föreläsningen.

Fördelar för studenter med funktionsvariationer
För studenter med till exempel ADHD kan det vara en stor hjälp att kunna lyssna och titta i lugn och ro, utan störande inslag, att kunna repetera och pausa.

Har du frågor eller vill låna en iPad för att filma så hör av dig!

Tillgänglighet för alla

Film och ljud måste enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service göras tillgängligt för alla. Det innebär att från och med den 23 september 2020 måste till exempel ny video som publiceras på Konstfacks webbplats textas, med undertexter eller separat textdokument.

Användare som inte kan ta del av ljud- eller videoinspelningar ska ha en möjlighet att tillgodogöra sig innehållet med hjälp av en alternativ representation. Det kan till exempel vara ett manus (en text) som redigerats så att det motsvarar inspelningens verkliga innehåll. För ljudinspelningar (till exempel ett poddavsnitt) är en transkribering av innehållet en vanlig metod att göra innehållet tillgängligt.

 

Här kan du lära mer om de officiella riktlinjerna


Niklas Billström  08 450 41 22  Skyddad adress

Uppdaterad: 11 november 2016
Sidansvarig: