Information till avgångsstudenter

Biblioteksdörren är låst. Avgångsstudenter och personal kommer in med tagg följande tider:

  • Måndag - torsdag 9.00 - 21.00
  • Fredag 9.00 -16.00

Du som är avgångsstudent kan sitta i biblioteket och studera, låna och lämna böcker och använda datorerna.

Informationsdisken är obemannad, men personal är tillgänglig kl. 10-12 för att hjälpa till med frågor. Det är också vår telefontid, på numret 084504124

Du har tillgång till våra elektroniska resurser via vår webbplats. Mer information och tips på hur du kan använda biblioteket på distans https://www.konstfack.se/sv/Intranet/Aktuellt/Nyheter-och-pressmeddelanden/2020/Anvand-biblioteket-pa-distans/

Har du frågor om böcker, artiklar, att söka litteratur mm är du varmt välkommen att mejla oss: Skyddad adress

Biblioteket tar inte ut förseningsavgifter för försenade böcker. Vi kommer inte heller att kräva in försenade böcker. Du som står på kö på en bok kan därför få vänta betydligt längre än vanligt.

 

Studieverkstad på distans

Studieverkstaden är öppen måndag och tisdag för bokningar: https://www.konstfack.se/sv/Bibliotek/Studieverkstad/

 

Datorsalar

Datorsalarna är öppna för avgångsstudenter med samma behörighet som tidigare.

Konstfack placerar ut ytsprit i datasalar samt biblioteket, för att kunna rengöra delar av lokalen eller utrustning.

 

För att få arbeta vid en datorarbetsplats måste du 

  • Vara fullt frisk, minsta antydan till förkylningsliknande symtom innebär att du håller dig borta från skolan tills du är fullt frisk, samt ytterligare två dagar. Om du känner dig det minsta sjuk - stanna hemma!

  • Alltid tvätta händerna noga med tvål innan ditt besök i datasal/bibliotek.
  • Tänka på att hålla avstånd! Alltid hålla 2 meters distans till andra studenter och personal.
  • När du är klar med ditt arbete vid datorn, torka av de delar av lokalen eller utrustning som du tagit i med ytsprit.
  • När du är klar med ditt arbete i datasal/bibliotek tvätta dina händer noga med tvål igen.
  • Följa våra övriga ordningsregler.

Din access kan komma att tas bort mycket snabbt om misstanke finns kring smittspridning eller om du brutit ordningsreglerna.

Uppdaterad: 25 mars 2020
Sidansvarig: