Projekt av Konstfacksalumn vinner Uppsala kommuns jämställdhetspris 2023

10 mars 2023

Elina Justusson Lahtis examensarbete på masterprogrammet Rumslig gestaltning 2022 bidrar till ombyggnad av stadsdelen Gottsunda där unga tjejer involveras i utvecklingen av bostadsområden.

Elina Justusson Lahtis examensarbete "Festplats — spårgenererande och medskapande processer i stadsplanering", 2022.


Juryns motivering:
"Uppsala kommuns jämställdhetspris 2023 tilldelas avdelningarna gata, park, natur samt mark och exploatering vid stadsbyggnadsförvaltningen för sitt innovativa och systematiska arbete med att involvera tjejer i utformningen av offentliga och trygga platser i Gottsunda. Tjejerna är delaktiga och medskapande i hela processen och bidrar konkret till att utveckla deras eget bostadsområde. Arbetet är ett inspirerande exempel när kommunen arbetar aktivt och nyskapande med att stärka och bredda inflytande och delaktighet för fler målgrupper i utvecklingen av platser."


Uppsala kommuns jämställdhetspris


Uppsala kommuns jämställdhetspris går till platsutvecklingen i Gottsunda