Forskningsmedel till digitalisering och meningsskapande

10 januari 2023

Fredrik Lindstrand, professor i medieteori vid Institutionen för Bild- och slöjdpedagogik, får forskningsmedel från Riksantikvarieämbetet för det treåriga projektet "Utställningarnas materialitet: Digitaliseringens betydelse för meningsskapande".

Utställningen "Resande Man" på Vrak – Museum of Wrecks, som är ett av fem museer inom SMTM:s ansvarsområde. Foto: Anneli Karlsson.


Projektet genomförs i samarbete med SMTM, Statens maritima och transporthistoriska museer, och har sin hemvist på Stockholms universitet.

Bakgrunden till projektet är att digital teknologi under de senaste decennierna har kommit att spela en alltmer central roll inom de flesta områden i samhället. Inom museernas verksamhetsområde har ny teknologi bland annat inneburit nya möjliga sätt att arbeta med förmedlingsuppdraget.

Projektet "Utställningarnas materialitet: Digitaliseringens betydelse för meningsskapande" syftar till att skapa kunskap om digitaliseringens konsekvenser för utställningsmediet och för besökares möjligheter till meningsskapande. Särskilt undersöks hur digitala medier används och skapar villkor för lärande. Utifrån begreppet materialitet undersöks vilka möjligheter och begränsningar som skapas beroende på teckensystemens logik, produktionsmediet och det materiella uttrycket.

Projektet tilldelas drygt 700 000 kronor för år 1.