Utbildningsminister Anna Ekström, välkommen till Konstfack!

24 maj 2022

Besöksschemat den 24 maj innehåller bland annat visning av master- och lärarstudenternas del av vårutställningen och samtal om allt från kompetensförsörjning till arbete mot segregation.

Utbildningsminister Anna Ekström tillsammans med Konstfacks rektor Maria Lantz.


Utbildningsminister Anna Ekström besöker Konstfack för att träffa universitetsledning och studentkår, se delar av verksamhet och verkstäder samt tala om allt från klimat, omställning och kompetensförsörjning till välfärd och arbete mot segregation.

Rundturen där olika representanter från skolan deltar inleds med ett besök på pågående vårutställning på Galleri Konstfack. Därefter presenteras det nya masterprogrammet Design Ecologies i samband med att några av industridesignstudenterna berättar om sina verk. Under rundvandringens gång berättar flera studenter från olika program både om sina examensarbeten och om sitt arbete i studentkåren. Slöjdsalar, glashytta, Dialogiska rummet i Vita havet och CNC-fräsen besöks också.

Ministern får också ta del av information om den konstnärliga grunden i skolan, om högskolepedagogik och om konstnärlig forskning på Konstfack, dess förutsättningar och utsikter.