Stort nyinstiftat industridesignstipendium till Konstfacksalumnen Annelie Hultman som ”visar på innovationshöjd både i genomförande och materialutforskande”

15 september 2022

Annelie Hultman, som tog examen från masterprogrammet i design i våras, får utöver ära och diplom ta emot 85 000 kronor som den första mottagaren av The Hans Ehrich Award for Excellent Young Industrial Design.


Stipendiaten Annelie Hultman, född 1992, gick Konstfacks kandidatprogram Industridesign mellan 2015 och 2018 inklusive ett utbyte på Elisava School of Design and Engineering i Barcelona. Hennes examensarbete 2018, Individuella koppar, byggde på att hon såg ett glapp mellan användarnas olika behov och det homogena utbudet av marknadens massproducerade produkter. I projektet undersökte hon möjligheten till ett bredare utbud av specialanpassade produkter på individnivå.

År 2020 var hon en av tre grundare av start-up-företaget AndningMed som hjälper patienter med kronisk lungsjukdom att kontrollera och lindra symtom genom korrekt inhalationsteknik. På företaget ifråga är hon CDO, Chief Design Officer. Samma år började hon på masterprogrammet i design på Konstfack och hennes examensarbete därifrån handlade om att förbättra seniorers rörlighet i stadsmiljön genom att skapa en användarvänlig rollator baserad på funktioner utifrån behov.

– Det känns verkligen stort att få ta emot The Hans Ehrich Award for Excellent Young Industrial Design, inte minst för den hedrande bekräftelse av mitt arbete som det innebär. Jag är också mycket tacksam för allt stöd och vägledning jag fått under hela min utbildning på Konstfack, säger en glad och stolt stipendiat som just nu letar efter en utmanande arbetsgivare.

Stipendiets instiftare Hans Ehrich, också han Konstfacksalumn, har arbetat som industridesigner sedan 1968 då han tillsammans med klasskamraten Tom Ahlström startade A&E Design, sedan dess ett av Sveriges ledande konsultföretag inom industridesign. Tre av deras mest kända produkter är diskborsten 1230 för norska Jordan, såld i 67 miljoner exemplar under dess 40-åriga existens, den röda kölappsautomaten M80 för Turn-O-Matic och fällpallen Stockholm som idag finns på museer över hela världen. På Nationalmuseum finns sedan 2018, då en utställning om det då 50-årsjubilerande A&E Design gjordes, hela företagets arkiv med skisser, modeller och prototyper tillgängligt för forskning.

– Min ambition med stipendiet är att stötta och uppmuntra de som i den nya generationen brinner för industridesign på samma sätt som jag själv så länge har gjort, berättar Hans Ehrich som fortfarande är verksam.

The Hans Ehrich Award for Excellent Young Industrial Design ska delas ut årligen till en student som nyligen avslutat sin industridesignutbildning i Umeå, Lund, vid HDK eller Konstfack, denna första gång på Ehrichs 80-årsdag den 25 september.

The Hans Ehrich Award for Excellent Young Industrial Designs stipendienämnd/jury består av Micael Ernstell, intendent vid Nationalmuseum och fyra industridesigner; utöver juryns ordförande Hans Ehrich också Matilda Legeby och Fredrik Forsman som representerar Svid och Svensk Form samt Jochen Ratjen från JR Design-Insight.

Juryns val av Anneli Hultman var enhälligt och så här löd motiveringen: ”Annelie uppvisar en mycket hög kvalitet och bredd i sitt designarbete, där processen är underbyggd med en tydlig användarcentrerad metodik. Hon synliggör målgruppernas behov genom djupintervjuer och hennes designbeslut är tydliga. Annelie visar prov på en fin skissteknik, såväl som att hon behärskar det tredimensionella arbetet i olika material och medier. Med en formsäker hand visar hon på innovationshöjd både i genomförande och materialutforskande när hon demonstrerar hur hon löser relevanta samhällsutmaningar med människan i centrum.”