"Stolthet och fördom speglad i samisk konst och historia"

3 februari 2022

Dagens Nyheter recenserar utställningen "Att synliggöra det osynliggjorda" av Tomas Colbengtson, adjunkt på Konstfack, och tycker att "Här erbjuds både kunskap och konstnärliga uttryck för allt från sorg till samhörighet".

Tvångsflytt, 2022


Läs recensionen här.