Sökes: Deltagare till forskningsstudie om ljusupplevelse

26 april 2022

Forskningsprojektet "Perceptual Metrics for Lighting Design" söker deltagare för studie om ljusupplevelse i Perceptionsstudion på Konstfack. 

Studien är en del i ett forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att utveckla kunskap och metoder för att bedöma upplevd ljuskvalitet i rumsliga miljöer. Etablerade mått för ljuskvaliet baseras på fysikaliska mätningar. Men genom metoder som mäter de upplevda värdena av ljus, kan specifikationer för ljusmiljöer förbättras och nyanseras i förhållande till designkonceptet och efter användarnas preferenser och behov, vilket är projektets målsättning.

Vi söker personer som vill delta i studien vecka 19-21 i Perceptionsstudion, Konstfack. Studien tar ca 2,5 timme. Vuxna personer i alla åldrar är välkomna att medverka. Som tack bjuder vi på biobiljetter eller presentkort. 

Intresseanmälan och upplysningar
Kontakta Johanna Enger, lektor i ljusdesign och forskare, Perceptionsstudion, Konstfack
E-post: johanna.enger@konstfack.se

Välkomna!

Forskningsprojektet "Perceptual Metrics for Lighting Design" drivs av forskare från Konstfack, RISE och högskolan i Kristianstad i samarbete med företag i belysningsbranschen. Projektet finansieras av Energimyndigheten.