Pionjär inom konstnärlig forskning blir hedersdoktor

9 maj 2022

Cheryl Akner Koler, professor i design på Konstfack, håller sin installationsföreläsning som hedersdoktor på Mittuniversitetet den 9 juni.


Cheryl Akner Koler, verksam inom teoretisk och tillämpad estetik med fokus på estetiska upplevelser som en drivande kraft i kreativa gestaltningsprocesser, blev redan 2021 hedersdoktor vid Mittuniversitetet. Dock har hennes installationsföreläsning skjutits upp till att äga rum i samband med universitetets högtid i juni 2022.

Så här motiveras utnämningen: "Cheryl Akner-Koler är en pionjär inom konstnärlig forskning med sin doktorsavhandling 'Form & Formlessness' (Chalmers 2007) samt som projektledare för flera forskningsprojekt inom det estetiska området t.ex. av Vetenskapsrådet finansierade: 'Complexity & Transformation' (2002-2005), "NanoformgGiving" (2009-2012) och 'HAPTICA' (2016-2020).

Cheryl har betytt mycket för utvecklandet av formämnet och designutbildning i Sverige samt internationellt. Hon har själv studerat för Rowena Reed-Kostellow samt varit hennes assistent vid Pratt Institute, USA. Cheryl samarbetade också under flera år med industridesigner och designteoretiker Rune Monö (1920-2007) (hedersdoktor vid Chalmers och professor emeritus Konstfack) i mötet estetisk abstraktion och produktsemiotik.

Cheryl har varit gästlärare på masterutbildningen "Design for All" vid Institutionen för design (DES). Hennes metodik och analyssätt är väl förankrat i vår utbildning och ger en plattform av stark förståelse för formutveckling inom designområdet."