Lektor Rebecca Ahlstedt i Juxtaposing Craft, ett projekt med stöd av Nordisk kulturfond

13 september 2022

Rebecca Ahlstedt, lektor på programmet för Inredningsarkitektur och möbeldesign är tillsammans med Anna Senno, konstnär och filmare, konstnärlig ledare för Juxtaposing Craft som nu visas i stor utställning.

Rebecca Ahlstedt i arbete hos Simon Whitfield (Foto: Gustav Karlsson Frost)


Juxtaposing Craft utforskar det handgjorda och materiella relationer och processer i Norden och Japan. Nordisk kulturfond stöttar projektet som inom kort öppnar som utställning på Östasiatiska museet. I projektet medverkar 21 japanska och nordiska formgivare och konsthantverkare med nya objekt och verk och runt åttio historiska objekt kommer visas i Skulpturhallen på museet.

– Det är fantastiskt med Nordisk kulturfonds förtroende för projektet. Vi är nu i slutfasen, och i oktober öppnar utställningen som görs i ett fördjupat samarbete med Världskulturmuseerna, berättar Rebecca Ahlstedt och fortsätter:

– Juxtaposing Craft startade i ett samtal med arkitekten Tsuyoshi Tane, som fungerat kreativt bollplank i projektet. Utifrån vår gemensamma designbakgrund diskuterade vi kritiska perspektiv på gestaltning och tillverkning i framtiden. Att sätta hantverk, historia, tekniker, utövare, uttryck sida vid sida såg vi som en intressant metod för utforskningen. Den kontinuitet som hantverk tidigare hade, såväl i Japan som i Sverige, upphörde med industrialismens inträde. I kölvattnet av klimatförändringar och globalisering står inredningsarkitekter och arkitekter inför utmaningar i hur vi kan formge estetiskt rikt och för hållbar produktion. Vi vill att vårt arbete ska ge skäl för kvaliteter som finns i hantverk, det är en fråga om tid, resurs och förhållningssätt, menar Rebecca och Tsuyoshi.

Ur kulturfondens motivering: "Projektet Juxtaposing Craft utforskar det handgjorda, kopplar samman konsthantverk med frågor som kretsar kring det lokalt handgjorda, globala perspektiv och kulturell identitet. Detta är frågor som är brännande aktuella i det samtida konst- och kulturlivet. Samarbetet bygger på en ömsesidig vilja att utforska nyskapande samtida hantverk, det handgjorda som meningsskapande processer för kulturella identiteter. Projektet är väl underbyggt med genomtänkta nordiska och japanska samarbetspartners. Relevansen är hög eftersom projektet dels verkar på en individuell konstnärlig nivå och dels på ett mer konceptuellt samhällsplan..."

Nordisk kulturfond har gett stöd till medverkanden i tre nordiska länder under 2018, 2019 och 2021, senast till designsamarbetet 1+1+1.

Projektet blir nu en utställning, läs mer om de övriga delarna här:
Juxtaposing Craft / Färgköket
Undeni

 

Emi Fujii med rakuskål (Foto: Gustav Karlsson Frost)

 

Arbete i Seiya Mitazakis finsnickeri (Foto: Gustav Karlsson Frost)