Martín Ávila får stöd av Vetenskapsrådet – igen!

29 oktober 2022

I projektet "Materiella kulturer för samlevnad mellan arter" används designförslag för att undersöka olika sätt att förbättra relationerna mellan oss människor och andra arter.


Martín Ávila är designer, forskare och professor i design här på Konstfack. Hans postdok-projekt Symbiotic tactics (2013-2016) var det första i sitt slag som finansierades av Vetenskapsrådet som nu ger knappt fyra miljoner kronor i bidrag till projektet Materiella kulturer för samlevnad mellan arter.

I detta arbetar han med forskarna Nelly Mäekivi, Institutionen för semiotik vid universitetet i Tartu, Estland, och Erik Andersson, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Projektet kretsar kring förlusten av biologisk mångfald och att det inför en sjätte massutrotning finns ett akut behov av att främja en kultur som återförenar oss människor med andra arter.

Projektet baseras på ”ekosemiotisk teori” som bland annat handlar om meningsskapande mellan människor och andra arter. Den nödvändiga omställningen av våra relationer till dessa andra arter kommer i projektet att ske genom olika designförslag med vilka alternativa sätt att engagera sig i och med specifika arter undersöks.