Maria Lantz i styrelsen för Bildkonst Sverige

8 december 2022

Den nystartade ideella branschorganisationen Bildkonst Sverige samlar arrangörer inom bildkonstområdet i hela landet.

Foto: Mats BäckerBildkonst Sverige är en nystartad ideell branschorganisation för arrangörer inom bildkonstområdet, avsedd att stärka detta konstens ekosystem - länken som möjliggör mötet mellan konsten och publiken.

Organisationen fungerar en samlande röst, arbetar för förbättrade villkor och omfattar allt från större konstinstitutioner, kommersiella gallerier och privata konsthallar till självorganiserade verksamheter och små konsthallar.

Bildkonst Sverige