Maja Gunn, ny professor i textil: "Konsthantverk och textil är del i en större samhällskontext"

20 april 2022

Designern, forskaren, konstnären och curatorn Maja Gunn är ny professor i konsthantverk med inriktning textil.

Foto: Patrick Miller


Hon är sedan tidigare också professor på HDK-Valand vid Göteborgs universitet och hennes verksamhet rymmer uppdrag inom fälten konsthantverk, konst, mode och kostym för teater och film, med flera. Maja Gunn har en master i Textil från Konstfack, en annan i modevetenskap från Stockholms universitet och en doktorsexamen i design från Textilhögskolan.

– Med kritiska perspektiv, nyfikenhet och intresse för det samtida och det historiska, tillsammans med kunskap om både storskaliga konstnärliga produktioner och småskalig konsthantverksproduktion, vill jag i dialog med kollegiet leda utbildningen i en riktning som synliggör textilt konsthantverk både i en svensk och internationell kontext. Ambitionen är att ge studenterna möjlighet att utvecklas och ge dem verktyg för ett yrkesliv som konsthantverkare och konstnärliga utövare, säger Maja Gunn som har en bred och djup kunskap i och intresse för det textila materialet och dess tekniker.

– Jag ser också textil och konsthantverk som del i en större samhällskontext. Där kan normkritiska perspektiv ta plats, hållbarhetsfrågor belysas och diskuteras och relationen mellan kropp och de textila materialen få en vidare betydelse och förståelse. Kort sagt har jag mycket i min professorsroll som kommer studenterna till godo, menar hon.

I sin konstnärliga praktik intresserar hon sig för kropp och kroppsliga erfarenheter, identitetspolitik och kollektiv organisering, performativitet och iscensättningar, språk och materialitet, historieskrivningar och maktstrukturer. Hon har haft separatutställningar på bland annat Textilmuseet, Museum Anna Nordlander, Norrbottens Museum och Steneby Konsthall samt deltagit i grupputställningar på ArkDes, Färgfabriken, New Orleans Museum of Modern Art och Museum of Pop Culture i Seattle, USA.

Maja Gunns forskning sträcker sig från undersökande av kropp och performativitet (främst i relation till textil) utifrån konstnärliga perspektiv, till gestaltad livsmiljö. Här ingår också utvecklande av konstnärliga metoder och dess användningsområden. Queerfeministisk teori och normkritiska perspektiv har präglat flera av hennes forskningsprojekt.

Hon arbetar nu med ett flervetenskapligt forskningsprojekt kring gestaltad livsmiljö, finansierat av Formas, Statens Konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet. I maj har dansverket Astronaut för GöteborgsOperan premiär där Maja Gunn är kostymdesigner och i sommar medverkar hon i en grupputställning på Fresno Art Museum i Kalifornien, USA.

För mer information: maja.gunn@konstfack.se