Konstfacksalumn på Färgfabriken

3 februari 2022

Laleh Kazemi Veisari, som gick ut masterprogrammet Konst 2019, ställer ut på Färgfabriken, vilket är del av Beckers konstnärsstipendium 2022.

Foto: Märta Thisner (2021)


Utställningen pågår 5 februari - 27 mars 2022.

Läs mer om utställningen här.