Konstfack på Liljevalchs Vårsalong 2022

22 februari 2022

Av 150 konstnärer som antagits till Vårsalongen 2022, har 28 någon typ av Konstfack-anknytning. Utställningen är öppen 4 februari – 10 april 2022.

Måleriet är som alltid populäraste teknik, inklusive blandteknik med måleri som grund.

- - -


Alexander Jakobsson
, f 1986, går masterprogrammet Craft! Textil, tidigare kandidatprogrammet Textil 2017-2020

Drapery

Om verket:
"Mitt verk “Drapery” är en del ur mitt projekt från min pågående masterutbildning, som bär titeln “Division, Linearity and Reproductive Fragmentation”. Draperiet är uppbyggt av fragment från fotografier tagna och framkallade av min morfar John som jag aldrig träffat. Han gick bort den tjugosjätte november, samma datum som jag föddes på.
Även fast vi sällan ser honom själv i bilderna, lämnar han en stark närvaro i dom tusentals fotografier han tagit och framkallat själv i sitt mörkerrum. I den här nya konstellationen, i form av ett draperi, vandrar blicken över stunder från olika tidsperioder."

- - -


Saga Sandström
, f 1996, går kandidatprogrammet Keramik och glas

Vulgar Personality

Om verket:
"Vulgar Personality är ett verk tillhörande serien ”Personality” som består av flera munblåsta verk i olika färg och form med wonky armar och handskulpterade rosor i glas. Inspirationen till serien kommer från de stereotypa ideal en kvinna enligt normen bör ha för att anses vara en attraktiv feminin person. ”Personality” är en serie som skildrar personlighetsdrag jag har som jag anser inte får plats i samhällets syn på kvinnan. De har fått varsin glaskropp, varsitt utrymme och får ta sin plats."

- - -


Övriga med Konstfackanknytning som deltar i Vårsalongen 2022

Birger Björnerstedt, f 1943, linjen för Dekorativ målning / Bild och Miljö, 1968

Ingrid Astbo, f 1947, Konstfack 1968-1972

Gunnilla Welwert, f 1948, bildlärarexamen 1983

Lena Pårup, f 1950, Teckningslärarinstitutet 1971-1975

Frank Bruzelius, f 1951, grafisk design och illustration 1984-1988

Sten-Yngve Johansson, f 1951, Teckningslärarinstitutet 1974-1978

Birgitta Heiling, f 1952, förberedande teckningslärarutbildning 1979-1980, bildlärarutbildning 1981-1984

Monica Gredmark, f 1953, måleri 1977-1978 och 1986-1990

Marie Liljegren Kreuger, f 1956, Teckningslärarinstitutet 1976–1980, kvällsskola 1975–1976, lördagsakademin i krokiteckning 1971–1973

Olof Astrup Hällqvist, f 1957, Konstfackskolan/Konstfack 1982-1986

Ingela Johansson Dunell, f 1959, kurs i högskolepedagogik 2010

Ebba Strid Udikas, f 1959, linjen för grafisk formgivning och illustration 1980–1984

Peter Zacsko, f 1960, måleri 1993-1998

Björn Larsson, f 1961, arkivarie på Konstfack, olika kurser 2014-2017

Gunilla Gerdin, f 1962, magisterprogrammet i Konst 1991

Roger Svensson, f 1964, avd. för måleri 1984-1989

Karin Gissberg, f 1971, kursen "Going Public - Om konst och design i det offentliga rummet" 2010

Jakob Anckarsvärd, f 1972, Magisterkurs i bildpedagogik 2014-2015

Svetlana Hällsten, f 1974, kandidatprogrammet Textil 2008–2012, masterprogrammet Craft! Textil 2012–2013/2018–2019

Josefine Engström, f 1975, tidigare lektor på Konstfack

Åsa Elmstam, f 1978, magisterprogrammet Metallformgivning/Ädellab 2002-2007

Aida Chehrehgosha, f 1979, magisterprogrammet i Konst 2003-2009

Enrico Gualersi, f 1980, industridesign 2000-2003

Sara Sjöbäck, f 1988, kursen "Sites & Situations" 2017-2018

Katja Beckman Ojala, f 1990, masterprogrammet Craft! Textil 2014-2016

- - -


Läs mer om Liljevalchs Vårsalong 2022.