Konstfack fördömer Rysslands krig och tar emot ukrainska studenter – behovet av bostad är stort!

10 mars 2022

Konstfack uttrycker sitt stöd för alla ukrainska konstnärer och kulturutövare, liksom för det ukrainska folket. Vi hjälper studenter och tar gärna emot hjälp med boende för dem.

Idag (den 10 mars) har vi glädjande nog fått positivt besked från vår hyresvärd Vasakronan: sex ukrainska studenter får bo hyresfritt i ett halvår i våra studentbostäder. Detta innebär att vi kommer att kunna ta emot en grupp ukrainska studenter till oss i höst.

I dagsläget har vi kontakt med Lvivs konstakademi, som är uppsamlingsplats för studenter från andra delar av Ukraina. Cirka 15 engelsktalande studenter från Ukraina har inkommit med anmälningar och nästa vecka hoppas vi kunna ge besked till dessa.

Prefekter, internationella, ekonomi- och fastighetsavdelningarna arbetar med frågan tillsammans med rektor och förvaltningschef. Behovet att komma tidigare än i sommar/höst är dock stort. Den som kan tänka sig att låta en eller två kvinnliga studenter bo i sitt hem fram till sommaren – eller känner någon som kan ta emot – får gärna anmäla intresse till Katarina Stanisz, katarina.stanisz@konstfack.se.

 


För närvarande finns inga studenter med ukrainskt medborgarskap på Konstfack, inte heller studenter eller personal i Ukraina. Ändå följer vi självfallet utvecklingen noggrant och ser också över möjligheten till en gemensam akademisk manifestation.

Under pågående konflikt kan den som vill demonstrera på arbetstid mot väpnat krig och för demokrati så länge detta inte påverkar övrig verksamhet på skolan.

Antalet cyberattacker spås öka, IT uppmanar därför alla att hålla extra koll. Samtidigt är det viktigt att behålla lugnet och tänka kritiskt på vilka nyheter man tar del av och vad man själv sprider gällande information. Särskilt gäller detta alla de som har barn och unga omkring sig.

Vi uppdaterar denna information kontinuerligt.

Maria Lantz, rektor


Bilden: Blm EJ 1450 – Spannmålsodling, Blekinge museums samlingsdatabas (CC BY-NC)