Konstfack i lyckat samarbete med Röda Korset

31 januari 2022

Studenter från programmet Grafisk form och illustration har bidragit till Röda Korsets kunskapsspridning om tortyrskadade patienter genom att kommunicera tortyr.

Illustration av Klara Nordin Stensö.


Samarbetet började med att Jens Schildt, adjunkt i grafisk formgivning, och doktorand Brita Lindvall Leitmann, lyckades integrera Röda Korsets önskemål i en av programkurserna. Det utmanande uppdraget innebar att illustrera tortyr. Detta då kunskapsspridning om tortyrskadade patienter är en viktig del av uppdraget för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering.

Arbetet försvåras av att även erfaren vårdpersonal värjer sig för berättelser och bilder av grova övergrepp. Ändå är visuell kommunikation viktig, för att visa ovanliga skador som vården behöver känna igen.

För att få hjälp med att lösa problemet tog Röda Korset kontakt med Konstfack där klassen i årskurs 3 på programmet Grafisk form och illustration tog sig an uppgiften med ett särdeles lyckat resultat. Nu används illustrationer av allt från skenavrättningar till hur en patients traumatiska historia följer med in i samtalsterapin.

Läs och se mer här: "Konstfack: Oväntat samarbete om obehagliga bilder"