Konstfack får examensrätt på forskarnivå – ett stort steg framåt för den konstnärliga forskningen

15 februari 2022

Det positiva beskedet från UKÄ, Universitetskanslersämbetet, kom idag; Konstfacks ansökan om att få bedriva egen forskarutbildning inklusive examensrätt har bifallits! Ett stort steg framåt för forskning på konstnärlig grund generellt och självklart ett historiskt steg för Konstfack.

Doktoranden Cecilia Hei Mee Flumés forskning inom visuell kommunikation är en utveckling av hennes masterprojekt och kretsar kring föreställningar om ras, miljö, klass och mellanförskap.


Arbetet med att bygga grunden för detta – strukturellt och kompetensmässigt – har pågått på Konstfack under tio år och varit givande för hela lärosätet. Forskningen sker genom tid avsatt i lärarnas tjänster, sökbar tid för utveckling av projekt, doktorandernas arbeten och genom externa forskningsprojekt och samarbeten.

UKÄ:s bedömargrupp anser bland annat att:
"Lärosätet är sedan lång tid tillbaka etablerat som en av de centrala institutionerna i landet för utbildningar i konst och design och bedriver idag kvalitativa och internationellt erkända utbildningar upp till mastersnivå. Bedömargruppen anser att det i ett rikstäckande perspektiv finns ett allmänt intresse av att examen på Konstfack får utfärdas."

Beslut och yttrande finns att läsa på Högskolekollen fr o m onsdag 16 februari.

Rektor Maria Lantz menar att examensrätten på forskarnivå varit en av hennes viktigaste uppgifter sedan hon började i rollen 2012.
– Konstfack har en liten men ytterst vital forskningsmiljö och framtiden behöver utveckling inom våra ämnen: Sätten vi smyckar oss på, hur vi visuellt kommunicerar, vilka objekt vi använder, hur tillverkning sker och hur våra miljöer ser ut – allt detta är av största vikt i tider av omorganisation, hållbarhet och i sökande efter vad det är att vara människa i samklang med världen. De konstnärliga och kreativa näringarna växer och våra kompetenser behövs både för privat och offentligt liv, genom utveckling med andra discipliner och för gemensamma målsättningar som dem i Agenda 2030. Konstfacks forskning bidrar till nya förståelser, gestaltning, estetik och formgivning som en del av människans sökande efter mening, liksom lösningar på ekologiska utmaningar. Vi bidrar därmed både till det egna fältet – och till världen och dess värden.

Även Konstfacks vicerektor för forskning Magnus Bärtås välkomnar beslutet:
– Äntligen får Konstfack hela ansvaret för en forskarutbildning. Forskning på konstnärlig grund reser viktiga frågor om vad kunskap är och hur den delas. Den bygger på en lång historia av både kollegialt utbyte mellan konstnärer, konsthantverkare och designers och samarbeten med andra discipliner. Examensrätten innebär att vi på allvar kan vara med och forma ett experimentellt fält som ännu inte stelnat i sina former.

Rektor Maria Lantz tillägger att forskningen har ökat Konstfacks kontaktytor med andra akademiska fält, olika lärosäten har fått syn på varandras frågeställningar och utvecklat språkbruk, pedagogik och ny kunskap. Trots små ekonomiska resurser har Konstfacks forskning nått ut i världen och internt. Programutbildningar och fristående kurser har påverkats positivt av både doktorandernas bidrag till undervisningen och av lärarnas nyfikna, framgångsrika forskning.


Läs mer om forskningen på Konstfack.