Grattis Maja Willén till stipendium från Riksbyggens jubileumsfond

12 maj 2022

Riksbyggen ger Maja Willéns projekt "Working from home" 150 000 kronor eftersom det bidrar med angelägen kunskap för att bättre kunna anpassa bostäder till boendes behov av att kunna arbeta hemifrån. Maja Willén samt lektor i designhistoria och teori på Konstfack samt filosofie doktor i konstvetenskap.


Hennes projekt "Working from Home" premierades när Riksbyggen delade ut 450 000 till projekt som på olika vis bidrar till innovativa idéer för att göra världens städer mer hållbara. I år prioriterades ansökningar med projekt som bidrar till kunskap om bostäder och sociala behov efter coronapandemin.

Så här lyder motiveringen:
"Pandemin har inneburit att många förvärvsarbetande varit tvungna att förlägga arbetet till hemmet. När nu pandemin släpper sitt grepp är det rimligt att anta att mycket av arbetet åter kommer att förläggas till arbetsplatsen. Men samtidigt finns anledning att tro att vi i framtiden kommer att arbeta mer hemifrån än vad vi gjorde innan pandemin. En undersökning från Stockholms handelskammare visar att såväl arbetsgivare som arbetstagare bedömer en till en och en halv arbetsdag per vecka kommer att förläggas till hemmet. Av detta skäl är det föreslagna projektet angeläget."

Läs mer här: Riksbyggen delade ut 450 000 till projekt om bostäder och sociala behov efter coronapandemin