Einar Rodhe i EU:s satsning New European Bauhaus

26 januari 2022

Arkitekt Einar Rhode, lektor på programmet Inredningsarkitektur och möbeldesign, ingår i ett av teamen som utsetts att visionera i norr och skissa på framtidens livsmiljöer.


Konkurrensen var stenhård när teamen som skulle skissa på framtidens hållbara livsmiljöer i norra Sverige valdes. Elva kreativa team med några av landets främsta arkitekter, konstnärer och designers valdes ut av de 55 som hade sökt. Uppgiften var att tänka nytt kring framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer som en del av Rådet för hållbara städers och EU:s satsning New European Bauhaus, NEB, ett initiativ om ett nytt europeiskt Bauhaus som aviserades av EU-kommissionen hösten 2020, kopplat till den europeiska gröna satsningen på våra livsmiljöer.

De sex kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå står bakom den svenska utlysningen tillsammans med Boverket, Arkdes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Einar Rodhe deltar i ”Case Kiruna: Från gruva till stadsutveckling. Hur blir det nedlagda gruvområdet Tuolluvaara tillgängligt och ett naturligt tillägg till den nya stadskärnan?”

– Det känns mycket spännande att få vara med och skapa goda livsmiljöer i Kiruna. Vårt team spänner över konst, arkitektur, landskapsarkitektur och sociologi. Vi har en stark lokal och regional förankring genom konstnären Britta Marakatt-Labba, uppvuxen i en renskötarfamilj norr om Kiruna, Eugenia Segerstedt, sociolog från LTU som forskat om Kiruna som gruvsamhälle och Sam Keshavarz som är kommunens landskapsarkitekt för flytten av staden. Daniel Norell från Chalmers, och jag från Konstfack kommer med en ödmjuk blick utifrån, och bidrar med vår gemensamma forskning och praktik kopplad till återbruk inom arkitektur, berättar Einar Rodhe som tillägger att arbetet på plats börjar i mars och att teamet nu är i dialog på distans.

Läs mer här: Elva kreativa team skissar på framtidens livsmiljöer i norra Sverige