"De unga gör helt rätt när de stämmer staten"

8 december 2022

Adjunkter, lektorer och professorer på Konstfack bland de 1620 forskare och lärare som ställer sig bakom Auroras klimatkrav.

I en debattartikel i Aftonbladet (7 dec 2022) menar de många underskrivarna att Sverige inte vidtar de åtgärder som krävs för att skydda barns och ungdomars rättigheter enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Därför ställer de sig bakom den stämningsansökan mot svenska staten för bristande klimatpolitik som ungdomsorganisationen Aurora lämnade in den 25 november.

Bland de som skrev under arbetar åtta på Konstfack, nämligen Ola Abrahamsson, adjunkt i bildpedagogik, Cecilia Andersson, lektor i bildpedagogik, Martín Ávila, professor i design, Andrea Creutz, adjunkt, Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, Maria Eriksson, lektor i utbildningsvetenskap, Anette Göthlund, professor i bildpedagogik, Fredrik Lindstrand, professor i medieteori med inriktning mot bildpedagogik och Miriam von Schantz, lektor i medieteori med inriktning mot bildpedagogik.

Läs hela artikeln här: 1 620 forskare och lärare: De unga gör rätt som stämmer staten