Årsredovisning 2021 och budgetunderlag 2023-25 är publicerade

22 februari 2022

Konstfacks årsredovisning för 2021 och budgetunderlag för 2023-25 är nu publicerade.