Äntligen vårutställning – näring för fred och frihet!

28 april 2022

När världen präglas av konflikter och våld är konstens alla uttryck en omistlig del av ett motstånd mot auktoritärt styre, krig och förtryck.

Visuell identitet: Studio Benedetta Crippa


Konst, design, konsthantverk, bild- och slöjdpedagogik manifesterar yttrandefriheten genom att tillåta fantasi, känslor och idéer gestaltas och skapa dialog. När andelen demokratiska länder i världen minskar är detta fundamentalt. Med stolthet och respekt för den konstnärliga friheten slår Konstfack upp sina dörrar och visar 188 avgångsstudenters verk – vårt bidrag till det öppna samhälle vi är del av. Här skapar de enskilda delarna en helhet, en regnbåge som spänner över olika frågor och ämnen i livets alla skeden. Uppfinningar, skönhet, kritik, dystopier, tröst, kontemplation, djupa insikter och sprudlande humor ger näring till våra liv och till den fred och frihet vi så starkt värnar.

/ Maria Lantz, rektor


Årets vårutställning är uppdelad i två: kandidatstudenter 7–13 maj, master- och lärarstudenter 21–27 maj. Öppet varje dag mellan 12 och 19.


Journalister och andra rapporterande är välkomna på förhandsvisning fredagarna 6 och 20 maj kl 10–12. Utställningarna visas då av respektive curatorer kl 11. Anmäl deltagande senast dagen innan till: press@konstfack.se


Kandidatutställningen cureras av Anne Klontz
som är utställningsansvarig på Konstfack och frilansande curator. I arbetet med vårutställningen har hon utgått från begreppet "komposition", vad det innebär och hur det används. Under studenternas tid på skolan pågår deras ständiga arbete med olika typer av kompositioner och nu utgör de själva – tillsammans – den slutgiltiga kompositionen i utbildningen; vårutställningen.

Master- och lärarutställningen cureras av CuratorLab som är Konstfacks curatorkurs för yrkesverksamma. Inspirerade av den feministiska författaren Sara Ahmeds Queer Phenomenology bjuder CuratorLab in publiken till en omorientering av skolans arkitektoniska, institutionella och sociala lokaler. Skolans entré flyttas under veckan och ett centralt Dialogical Space skapas för samtal, performativitet och utbyte. Utställningen manifesterar som helhet en kontinuerlig förhandling mellan individen, kollektivet och institutionen.

Deltagarna i CuratorLab 2021/22 är: Chen Shuyu, Una Mathiesen Gjerde, Lovro Japundžić, Lauren Johnson, Matilda Kästel, Lina Louisa Krämer, Martin Ku, Reyhaneh Mirjahani, Res, Eleni Riga, Marta Świetlik och Krisztián Gábor Török under ledning av programansvarig Joanna Warsza och utställningsansvarig Anne Klontz med stöd av curatorassistent Vasco Forconi.

Studio Benedetta Crippa har skapat vårutställningens visuella identitet som kretsar kring en ljusstråle som bildar ett visuellt landskap där vi kan fira och omorientera tillsammans. Det är också en hyllning till det mänskliga sinnets förmåga att vara både kreativt och motståndskraftigt.

Läs mer från och med den 2 majwww.konstfack2022.se.


Välkommen till Konstfacks vårutställning 2022 på LM Ericssons väg 14, Telefonplan, Stockholm