Utbildning och forskning på konstnärlig grund?

7 maj 2021

Vad innebär egentligen begreppen i rubriken? Det kan vara bra att ibland påminna sig om och i nätverket Konstexs text om ämnet reds begreppen ut.

Det konstnärliga skapandet utgör en fundamental grund i samhället. Det stimulerar allt från näringslivet och det demokratiska samtalet till att utveckla kulturliv och forskningsämnen i stort. I en skrivning har Konstex, det nationella nätverket för lärosäten med examensrätt på konstnärlig grund, utvecklat vad konstnärlig grund faktiskt är och varför det är viktigt.

Läs, lär och reflektera här.