Till minne av Karin Jonsson

12 oktober 2021

Karin Jonsson, tidigare lärare vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, har hastigt avlidit i en ålder av 70 år.

Karin JonssonKarin undervisade inom media och VFU (verksamhetsförlagd utbildning) vid Konstfacks lärarutbildning i drygt 20 år.

Hon var en engagerad lärare med ett brett kontaktnät både på och utanför Konstfack. Engagemanget för ämnesområdet, samt barn- och ungas villkor i skolan, var alltid närvarande i hennes undervisning.

Med sin särskilt uppmärksamma blick för de elever och studenter som av olika anledningar hade det besvärligt med studierna, kom hon att göra skillnad för många.

(Foto: Robert Blombäck)