Sexualitet och relationer - ny bok utgiven av bland annat Simon Ceder

7 oktober 2021

Från och med höstterminen 2021 ingår kunskapsområdet sexualitet och relationer som ett nytt examensmål i alla lärarutbildningar. Därför ger nu Simon Ceder, lektor vid Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, tillsammans med kollegor från Stockholms universitet, ut en bok riktad mot just undervisning på lärarutbildning.