"Runner-up-pris" till Palle Torsson

30 april 2021

Palle Torsson, lektor på Institutionen för konst, har hedrats med ett "runner-up-pris" (SAR RC Prize for Best Exposition) för "Radical Inside". Projektet utforskar möjligheten att rekontextualisera en kommersiell 3D-modell för att göra en queer läsning av vad som framstår som en heteronormativ teknologiska applikation.


I fjärde numret av VIS – Nordic Journal of Artistic Research (oktober 2020) publicerades en artikel projektet.

SAR (Society of Artistic Research) ger varje år pris till årets bästa så kallade exposition – en publikationsform på Research Catalogue, vilket är en sökbar, dokumenterande databas för verk främst inom konstnärlig forskning.


Radical Inside - Palle Torsson

VIS – Nordic Journal of Artistic Research om Palle Torssons "Radical Inside"

SAR - Society for Artistic Research