Radion – ett experimenterande uttrycksmedel

5 maj 2021

Kontrabasisten Niklas Billström arbetar bland annat som lärare i ljuddesign/ljudkonst på Konstfack. Han är också medgrundare av Radioart, en scen för svensk och internationell dramatik, hörspel och ljudkonst.


Radioart är en teater som spänner över olika former och inriktningar; från ny dramatik till omtolkningar av klassiker, från det poetiska till det politiska, från berättande till experiment som tänjer gränserna för vad hörseldiktning och ljudkonst kan vara.

Nu har de tio medlemmarna, en grupp konstnärer med skiftande erfarenheter av att ha arbetat professionellt med teater, musik, konst och litteratur, skapat hemsidan Radioart.se för att nå ut bredare med verk, föreställningar och aktiviteter.

Ambitionen är att tydligare poängtera att "radion fortfarande är ett helt öppet, demokratiskt, fritt, stämningsladdat, intensivt och oändligt experimenterande uttrycksmedel. Dess verkan har en direkthet och närvaro som växer ur avsaknaden av det fysiska. När bilden, av skådespelarens rörelser, av rummets rymd och färger, inte finns, så är det lyssnarens egen kropp som kommer i fokus, det är i den det rör sig".

God lyssning!

Radioart.se