Professor i inredningsarkitektur, Kristina Fridh, om behovet av rumsliga visioner

5 februari 2021

I tidskriften Arkitektur berättar hon bland annat om hur nya tider skapar nya behov av nya typer av rum. Och om vikten av att utveckla studenternas sätt att föreställa sig, erfara och gestalta rum.

Kristina Fridh tillträdde som professor i inrednings­arkitektur på Konstfack i början av 2020. Foto: Maria Annas.


Läs artikeln "Vi behöver rumsliga visioner" (Arkitektur nr 1/21).