Parasto Backman prisad av Svensk Bokkonst 2020

5 november 2021

Boken "De kommer att drunkna i sina mödrars tårar", formgiven av Parasto Backman, lektor på Konstfack, har av Svensk Bokkonst valts ut som en av 25 "föredömligt producerade" böcker under 2020.

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar


Juryns motivering:
"En imponerande publikation skapad för en teaterföreställning. Boken präglas av lyhörd formgivning med skiftande, fallande färgskala över satsytorna och generös typografi. På ett fantastiskt sätt kopplas teater, rum och minnen samman och boken ger liv åt ytterligare ett rum för dialog och eftertanke utöver upplevelsen från teaterföreställningen."

Bokens hela titel är "De kommer att drunkna i sina mödrars tårar – publikation till teaterföreställningen efter en roman av Johannes Anyuru", och den är skriven av Farnaz Arbabi, Evin Ismail, Wanda Bendjelloul och Nioosha Shams.

De vinnande 25 böckerna visas på Kungliga biblioteket fram till 17 december, och därefter turnerar de inom och utanför Sverige under ett år. Dessutom representerar de Sverige i den internationella boktävlingen "Die Schönsten Bücher aus aller Welt", som varje år ställer ut på mässorna i Leipzig och Frankfurt.

Syftet med Svensk bokkonst är att stimulera och inspirera till kvalitet inom produktionen av böcker. Varje år väljer en jury ut 25 böcker som är goda föredömen för branschen.
Alla vinnarna i Svensk Bokkonst 2020.


Läs mer om Parasto Backman
.De kommer att drunkna i sina mödrars tårar